وضو و آمرزش گناه

رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمود:

هنگامی که نمازگزار وضو می گیرد آثار و برکاتی به دنبال دارد؛

از جمله وقتی که صورتش را می شوید آثار گناهان از چهره اش زدوده می شود، و زمانی که دو دستش را تا آرنج (مرفق) می شوید گناهانی که بوسیله دست هایش انجام داده از بین می رود، و آن وقت که سرش را مسح می کشد معصیّت هایی که به وسیله سرش انجام داده زدوده می شود، و آن وقت که پاهایش را مسح می کشد گناهانی که به کمک پاهایش انجام داده است از بین خواهد رفت،

اگر کسی در اوّل وضو گرفتن «بسم الله الرّحمن الرّحیم» را (با دقّت و فهمیدن معنایش) بگوید تمام اعضایش از گناهان پاک می شود.

 

/ 0 نظر / 13 بازدید