زندگی

در هیاهوی زندگی دریافتم چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالی که گویی ایستاده بودم!

چه غصه هایی که فقط سپیدی موهایم حاصل شد در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود!

دریافتم که کسی هست که اگر بخواهد می شود اگر نه نمی شود؛ به همین سادگی!

کاش نه می دویدم و نه غصه می خوردم

به جایش فقط او را نگه میداشتم.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید