آینه باش!

اگر امر به معروف هم میخواهی کنی

خیلی آهسته، مثل آینه باش.

آینه داد نمی زند یقه ات بد است

وقتی روبروی آینه می ایستی جیغ نمی کشد بگوید چرا موی سرت اینجوری است؟

خیلی سکوت محض است، آهسته، هیچ کس خبردار نیست.

جز او و آینه

علامه حسن زاده آملی

/ 0 نظر / 13 بازدید