چند حدیث از امام صادق (ع) درباره ظهور حضرت صاحب الزمان (عج)

10 – امام صادق علیه السلام فرمودند : بزودی شما در امتحان سختی قرار می گیرید که هیچ پرچمی و هیچ امامی برای راهنمایی شما دیده نمی شود و هیچ کس از این امتحان سخت نجات پیدا نمی کند مگر کسی که دعای غریق را بخواند . شخصی پرسید دعای غریق چیست ؟

فرمود : بگوئید ای خدا ای رحمن ای مهربان ای کسی که تمتمی تحولات و تغییرات قلبها و افکار بدست توست مرا بر دین مورد تایید خودت محکم و استوار نگه دار .

11 – امام صادق علیه السلام فرمودند : در آستانه ظهور ؛ مردم در امتحانات سختی قرار می گیرند همانند آنکه در تاریکی یک شب ظلمانی گرفتار شده باشند ( که خوب را از بد تشخیص نمی دهند ) بطوری که افرادی از میان شما در صبحگاهان با ایمان و در شبانگاه کافر می شود و شبانگاه با ایمان و صبح که می شود کافر شده است . گروهی از آنان دینشان را به مقدار کمی از دنیا می فروشند .

12- امام صادق علیه السلام فرمودند: محال است که خداوند وقت ظهور را معیین کند آن هم به طوری که شیعیان ما از آن آگاهی پیدا کنند . چرا که آن وقت ؛ همان زمانی است که خداوند در قرآن درباره ی آن می فرماید : ای پیامبر به آنان بگو علم و آگاهی از آن فقط نزد خداوند است و آشکار نخواهد کرد مگر در زمان خود ؛ آنقدر آن زمان در آسمانها و زمین گران است که بر شما ظاهر نخواهد شد مگر به طور ناگهانی .

13 – امام صادق علیه السلام فرمودند : او تنها کسی است که از شیعیانش هرگونه هم و غم و ناراحتی را بر طرف می کند آن هم بعد از آنکه بلاهای طولانی و گرفتاریهای سخت و ظلم و جور آنان را فرا گرفته باشد . پس خوشا بحال کسانی که آن زمان ظهور را درک کنند .

14 – امام صادق علیه السلام فرمودند : خوشا بحال دوست داران قائم ما ؛ همان کسانی که در زمان غیبتش منتظر واقعی او هستند و وقتی ظهور کرد بطور کامل از دستوراتش پیروی خواهند کرد .

15 – امام صادق علیه السلام فرمودند : آیه : هر کجا که باشید خداوند همه ی شما را به یکباره جمع خواهد کرد .... فرمود : این آیه در باره ی قائم و یارانش نازل شده است که آنان بدون وعده ی قبلی و بدون برنامه ریزی قبلی به یکباره گرد هم جمع خواهند شد .

16 – امام صادق علیه السلام فرمودند: همانا قائم را مهدی نامیدند چرا که او انسانها را از گمراهی هایی که دچار شده اند هدایت می کند و او را قائم نامیدند جونکه تنها اوست که حق را اجرا خواهد کرد .

17 – امام صادق علیه السلام فرمودند : زمانی که مهدی ظهور می کند نزد مقام ابراهیم می رود و دو رکعت نماز می خواند و خداوند را مورد خطاب قرار می دهد و این آیه را می خواند :

کجاست آن کسی که به فریاد بیچارگان برسد و هم و غم آنان را برطرف نماید و شما را جانشینان روی زمین قرار می دهد .

18 – امام صادق علیه السلام فرمودند : همانا امامی از میان ماست که پیروز مندانه در پس پرده می باشد ؛ زمانی که خداوند اراده فرماید که ظهور کند نقطهایی را در قلبش تحریک می کند

اینجاست که به دستور خدای تبارک و تعالی او ظهور خواهد کرد . 

/ 0 نظر / 10 بازدید